Kick Boks



Yumruklarla beraber tekme vuruş tekniklerinin de öğretildiği bir derstir. Kalori yakımı üst seviyededir.